HYDROIZOLACJE Warszawa oraz Kraków

hydroizolacje warszawa, hydroizolacje kraków, hydroizolacje fundamentów, uszczelnianie tarasów, hydroizolacje przeciwwodne, hydroizolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, hydroizolacje budynków

Izolacje BudynkówSzczególny nacisk nakładamy na jakość wykonywanych usług izolacji budynków, w którym osiągnęliśmy wysoki poziom, wypracowując własne techniki. Analizując dotychczasowe rozwiązania w dziedzinie  izolacji obiektów budowlanych stwierdziliśmy, iż aktualne wady występujące na izolacjach oraz pokryciach dachowych są po stronie producentów materiałów izolacyjnych jak również i wykonawców izolacji. Często cięcia budżetowe powodują zamiany w projektach oraz ich zlecenia firmom o znikomym doświadczeniu oraz nielogicznym rozwiązaniom technologicznym, co w rezultacie w późniejszej fazie skutkuje ogromnymi kosztami remontów.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych  fachowców z wyznaczoną dziedziną specjalizacji wśród których znajduje się kadra inżynierska z branży budowlanej. Atutem Firmy jest również  rozwinięte zaplecze narzędzi oraz maszyn zapewniające wykonywanie większości prac na bazie własnego sprzętu oraz sprawdzonych materiałów izolacyjncyh

Nasze doświadczenia, a także ciągle podnoszone kwalifikacje poprzez certyfikowane szkolenia pozwalają nam zadowolić naszych Klientów, co przekłada się na ilość listów referencyjnych, które w każdej chwili możemy udostępnić na życzenie.


Nasza specjalizacja to:

  • hydroizolacje
  • izolacje przeciwwodne
  • izolacje przeciwilgociowe
  • izolacje fundamentów
  • izolacja szybów wind
  • izolacje dachów
  • izolacje piwnic
  • iniekcje budowlane
  • iniekcje fundamentów