HYDROIZOLACJE Warszawa oraz Kraków

hydroizolacje warszawa, hydroizolacje kraków, hydroizolacje fundamentów, uszczelnianie tarasów, hydroizolacje przeciwwodne, hydroizolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, hydroizolacje budynków

Izolacje Budynków



Szczególny nacisk nakładamy na jakość wykonywanych usług izolacji budynków, w którym osiągnęliśmy wysoki poziom, wypracowując własne techniki. Analizując dotychczasowe rozwiązania w dziedzinie  izolacji obiektów budowlanych stwierdziliśmy, iż aktualne wady występujące na izolacjach oraz pokryciach dachowych są po stronie producentów materiałów izolacyjnych jak również i wykonawców izolacji. Często cięcia budżetowe powodują zamiany w projektach oraz ich zlecenia firmom o znikomym doświadczeniu oraz nielogicznym rozwiązaniom technologicznym, co w rezultacie w późniejszej fazie skutkuje ogromnymi kosztami remontów.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych  fachowców z wyznaczoną dziedziną specjalizacji wśród których znajduje się kadra inżynierska z branży budowlanej. Atutem Firmy jest również  rozwinięte zaplecze narzędzi oraz maszyn zapewniające wykonywanie większości prac na bazie własnego sprzętu oraz sprawdzonych materiałów izolacyjncyh

Nasze doświadczenia, a także ciągle podnoszone kwalifikacje poprzez certyfikowane szkolenia pozwalają nam zadowolić naszych Klientów, co przekłada się na ilość listów referencyjnych, które w każdej chwili możemy udostępnić na życzenie.


Nasza specjalizacja to:

  • hydroizolacje
  • izolacje przeciwwodne
  • izolacje przeciwilgociowe
  • izolacje fundamentów
  • izolacja szybów wind
  • izolacje dachów
  • izolacje piwnic
  • iniekcje budowlane
  • iniekcje fundamentów