HYDROIZOLACJE Warszawa oraz Kraków

hydroizolacje warszawa, hydroizolacje kraków, hydroizolacje fundamentów, uszczelnianie tarasów, hydroizolacje przeciwwodne, hydroizolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, hydroizolacje budynków

Uszczelnienie tarasów i balkonów


Tarasy i balkony są elementami budynków szczególnie narażonymi na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych jak woda, mróz, duże skoki temperatury. Powodują one, że prace okładzinowe muszą być wykonywane szczególnie starannie przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych.
Poniżej przedstawiamy technikę wykonywania uszczelnienia oraz prac okładzinowych, które umożliwią długoletnią eksploatację tarasu czy balkonu. Dzięki poprawnie wykonanej pracy i dobrym materiałom będą Państwo mogli się cieszyć mile spędzonym czasem na swoich tarasach i balkonach, zamiast wciąż je remontować.
 

przekroj_warstw.jpg


Podłoże
Podstawową sprawą przy wykonywaniu prac okładzinowych na tarasie lub balkonie jest koordynacja działań związanych ze spadkami, dylatacjami i planem płytek ceramicznych. Przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 na powierzchni konieczne jest wykonanie odpowiednich spadków w celu ułatwienia spływu wody. Powinny one wynosić 1,5 - 2%. Jeżeli na istniejącym podłożu nie ma odpowiednich płaszczyzn spadkowych należy je wykonać przy użyciu szpachli wyrównującej Sopro AMT 468. Na brzegach tarasu lub balkonu montujemy okapniki Sopro OB 265 lub profile Sopro PT 266.

Szczeliny dylatacyjne
Dylatacje w podłożu powinny znajdować się od siebie w odległości 2 - 5 m i powinny być wykonane w jastrychu i przeniesione do powierzchni okładziny.

Uszczelnienie zespolone
Na tak przygotowane podłoże nakładamy uszczelnienie mineralne Sopro DSF 523. Po jego zastygnięciu
( po ok. 5-6 h ) nakładamy kolejną warstwę uszczelnienia w taki sposób aby końcowa grubość warstwy po wyschnięciu nie była mniejsza niż 2 mm. Nie możemy zapomnieć również o wklejeniu taśmy uszczelniającej Sopro DBF 638 w miejsca najbardziej narażone na przenoszenie ewentualnych ruchów konstrukcji czyli na styku z podłożem, w miejscach dylatacji oraz na wewnętrznej krawędzi okapników lub profili.

Dlaczego warto stosować uszczelnienie zespolone?
W odróżnieniu od tradycyjnych uszczelnień takich jak papa na lepiku lub papa termozgrzewalna uszczelnienie zespolone to najbardziej efektywna metoda izolacji podłoża przed wodą i wilgocią ponieważ chroni wszystkie warstwy znajdujące się pod nim, w tym również jastrych. Zaletą stosowania uszczelnienia Sopro DSF 523 jest możliwość jego nanoszenia na wilgotne oraz niewysezonowane podłoże betonowe np. świeżo wykonany jastrych.
Już w tej fazie prac powłoka uszczelniająca chroni szlichtę przed zamoknięciem, jednocześnie pozwalając wodzie znajdującej się w jastrychu na odparowanie.

Układanie płytek ceramicznychsoproKPS264.jpg
Po całkowitym zastygnięciu powłoki uszczelniającej możemy rozpocząć prace związane
z przyklejaniem płytek ceramicznych. Zalecamy stosowanie elastycznych zapraw klejowych ( np. Sopro No.1 lub Sopro KPS 264 ) ponieważ są one w stanie przenieść naprężenia termiczne, powstające przy zmianach temperatur. Dodatkową zaletą zaprawy Sopro KPS 264 jest możliwość stosowania jej w trzech rodzajach konsystencji:
cienkowarstwowej, średniowarstwowej i półpłynnej.

Fugowanie
Końcowym etapem prac jest fugowanie, które w przypadku tarasu lub balkonu wymaga szczególnej uwagi. Zaprawa fugowa powinna być elastyczna a także powinna posiadać podwyższoną wodoszczelność, co zniweluje możliwość przesiąkania wody do zaprawy
klejowej.
Zalecamy stosowanie sopro_brillant.jpgszybkowiążącej cementowej zaprawy fugowej Sopro Brillant?. Szerokość spoin cementowych powinna oscylować w granicach 5 - 8 mm, a szerokość fugi dylatacyjnej wykonanej z Sopro Silikon min. 10 mm. Jedynie takie szerokości szczelin fugowych w okładzinach ceramicznych zapewniają kompensację naprężeń termicznych (różnice temp. okładzin powyższych ciągu roku dochodzą do 100 °C!).Sopro Polska Sp. z o.o.
www.sopro.pl